Fler sjuksköterskor behövs

Behovet av fler sjuksköterskor på Balearerna är mycket stort.

Inte mindre 3 500 skulle behöva anställas om öarna ska kunna matcha snittet i Europa. Här finns 5,3 sjuksköterskor på 1 000 invånare mot nästan nio för övriga EU. Danmark toppar med 16,9 följt av Irland med knappt 12.

Sverige når upp till 11 sjuksköterskor per 1 000 invånare.

Den uppenbara underbemanningen innebär en stark stress för personalen. Och resultatet har inte låtit vänta på sig. Allt fler har blivit utbrända.

Personalbristen gör att vården blir lidande.

Så upplever personalen situationen. Hos dem finns en samsyn att vården försämrats de senaste åren. De kan inte leverera den omsorg de vill ge. För få finns där för ett växande vårdbehov.

Till antalet är bristen på sjuksköterskor störst i den offentliga vården. Här fattas 2 400 personer.

Och sjuksköterskornas företrädare sparar inte på krutet i sin kritik.
”Inget politiskt parti vågar lagstifta om fler i vården. Ingenting händer”.

Tongångar som känns bekanta från vårddebatten i Sverige.