Fler svär

Florentino Paredes är språkforskare vid universitet Alcalá de Henares. Han har undersökt hur spanjorernas språkbruk förändrats efter Francos död 1975. Och konstaterar att spanjorerna svär mer. Särskilt stor är ökningen bland kvinnor.

Varför?

När Spanien blev demokratiskt och öppnade upp sig mot omvärlden, ”importerades” den globala trenden att svära mer. Så småningom fick kvinnorna större plats och svärande blev inte bara en vana hos männen. Diktaturens död bidrog också till ett friare samtal mellan spanjorerna och större plats för svordomar.

Svärandet är oftast kopplat till sexualiteten.

text: John Öjhammar

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS