Fler utlänningar till Balearerna

Enligt den senaste aktuella statistiken så har antalet utlänningar på Balearerna ökat med 4 099 personer. Det blir nämligen skillnaden mellan invandringen på 10 508 personer och utvandringen på 6 409.
Med endast två undantag så har immigrationen till öarna varit större än emmigrationen. Undantagen är Afrika och Sydamerika. Till Sydamerika har 496 personer fler flyttat tillbaka än flyttat hit, och för Afrika är motsvarande siffra 273.
Största skillnaden i övrigt, områdesmässigt, mellan in- och utflytt är Europa med plus 1440 personer. På andra plats återfinns Centralamerika med 199 följt av Nordamerika med 87, Asien 78 och Oceanien 21.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS