Fler värmeböljor

foto: Ultima Hora

Olika regioner i Spanien har olika temperaturer för att fastställa en värmebölja, berättar Aemet (spanska vädertjänsten).

För att vara en värmebölja måste temperaturen under tre dagar i sträck överstiga den högsta normala temperaturen med 5 grader. På Balearerna innebär det en temperatur på sommaren mellan 33 – 35 grader.

Aemet började föra statistik 1975 och har bokfört 17 värmeböljor på Mallorca. Tio av dessa var i augusti, fem i juli och resterande två i juni.

Antal värmeböljor på Balearerna har ökat.

Under åren 1980 – 1989 var det två stycken. På 1990-talet dubblerades dessa till fyra för att under 2000 – 2009 bli tre. Under de nio åren mellan 2010 och 2019 har det varit åtta värmeböljor. I juni i år var den senaste.

Trots denna ökning menar Aemet att man inte kan dra någon slutsats om att det skulle bero på klimatförändringar, de behöver en längre mätperiod.  Man utrycker sig mer försiktigt ”en klar trend av ett ökande antal värmeböljor som kan bero på klimatförändringar”.