Flygplatsen renoveras

Son Sant Joan Palma Mallorca, PMI,

Flygplatserna på Balearerna ska renoveras för drygt 360 miljoner euro under de närmsta fem åren.

Regeringen på öarna har reagerat då man misstänkte att det innebar en utbyggnad av kapaciteten, vilket man har motsatt sig.

Ägaren Aena SME S.A. har nu informerat mer i detalj vad man vill och behöver göra och det ingår inte en kapacitetsökning. Bolaget är börsnoterat och ägs av spanska staten till 51%.

På Son San Juan ska den 25 år gamla byggnaden renoveras för 90 miljoner euro och ytterligare 105 miljoner ska investeras i mer miljöanpassad säkerhet och hållbarhet. Ytterligare 48 miljoner euro behövs för att byta ut befintlig utrustning som är sliten eller föråldrad.

Aena räknar med att man ska ha cirka 19 miljoner passagerare år 2022 och vara uppe i 29 miljoner i slutet av 2026. Då är man i nivå med rekordåret 2019 års siffror.