Förlängt nödläge ännu en gång

foto: Wikimedia Commons

För andra gången under maj månad har premiärminister Pedro Sánchez begärt förlängning av det nationella nödläget.

Och för femte gången fick han sin begäran godkänd, nu gäller nödläget till 7 juni.

Nödläget började gälla den 14 mars i samband med införandet av utegångsförbudet. Nu pågår en försiktig återgång till det normala i fyra faser (0-3). Då behövs fortsatt nationellt nödläge enligt Sánchez.

Premiärministern har tidigare sagt att nödläget behövs tills samhället har landat på en kontrollerad smittnivå av Covid – 19.

Han har också hintat om att han troligen kommer att begära ytterligare förlängningar.