Förlängt stöd till friställda

Arbetslos Mallorca

Sedan i mars kan spanska arbetsgivare temporärt friställa personal som då får a-kassa under en särskild förordning – ERTE (El Expediente Temporal de Regulación de Empleo).

Ersättningen blir 70 procent av den ordinarie lönen och arbetsgivarna får skattelättnader.

ERTE gäller så länge Spanien har ett nationellt nödläge.

Den spanska regeringen har tillsammans med fack och arbetsgivare kommit fram till att ERTE behöver förlängas till 1 juli. Alltså under hela den successiva avvecklingen av karantänen.

För Balearernas del är det temporära stödet mycket viktigt, då man beräknar att runt 80 procent av alla anställda kan drabbas av tillfälliga permitteringar. Därför vill regionregering att öarna får en förlängning till slutet av oktober.

Motivet för ett undantag är att även om Spanien nu successivt öppnas upp, så kommer turismen här inte att återhämta sig i år. Särskilt semesterfirare från utlandet beräknas till en bråkdel av tidigare säsonger.

Regionregeringen tror därför på en mycket svag arbetsmarknad hela 2020 och därför behövs en förlängning av stödet för temporära permitteringar (ERTE).