Försenade protester i Palma

busslinjer palma

Under denna vecka skulle cirka 200 bilar köra runt varje dag  i de mest centrala delarna av Palma.  Det som en protest mot ändringarna i lokalbussarnas sträckning.

Grannföreningen Veinats sa Ciutat de Palma har skjutit på demonstrationen till 2 mars. Man hade inte hunnit få sina tillstånd.

Innan nästa demonstration ska föreningen träffa företrädare för bussbolaget EMT och kommunen.