Fortsatt avrådan från resor

Spansk flagga Mallorca

Svenska utrikesdepartementet fortsätter att avråda från ”icke nödvändiga resor”. Det meddelade UD på eftermiddagen 3 april 2020.

Avrådan gäller resor till alla länder fram till och med 15 juni. Sedan gör man en ny bedömning.

Orsaken till beslutet är att coronavirusets (Covid-19) spridning ger snabba förändringar och osäkra situationer för de resande. Det handlar exempelvis om inrese– och karantänbestämmelser.

UD hänvisar också till WHOs beslut den 11 mars att Covid-19 nu är en pandemi och att sjukdomen sannolikt kommer att drabba alla världens länder.