Fortsatt låga löner

laglon Mallorca

Lönerna på Balearerna är förhållandevis låga trots att regionen haft en god ekonomisk tillväxt de senaste åren. Alltså före pandemin. Och främsta förklaringen är att turistindustrin dominerar och den är ingen höglönebransch.

Förra året är ett belysande exempel.

Aldrig tidigare var så många i arbete på öarna som under 2019. Antalet löntagare nådde nästan 550 000 personer och arbetslösheten kröp ner under 10 procent. En för Spanien låg siffra. De samlade inkomsterna (BNP) utslaget på alla öbor blev drygt 28 000 euro mot 26 500 för hela Spanien.

Trots rekordmånga turister – till Mallorca kom 16 miljoner – så tjänade 200 000 anställda högst 900 euro i månaden. Samtidigt var genomsnittslönen 19 800 euro så inkomstklyftan är mycket vid.

Runt 40 procent av löntagarna nådde inte en månadslön på 1 800 euro och drygt fyra procent kvitterade ut mer än 3 600 varje månad.

I år försämrades inkomstvillkoren för de som fortfarande hade ett arbete inom turistnäringen. De har arbetat färre timmar då turistströmmen sinat. Dessutom blev fack och arbetsgivare överens att frysa lönerna trots tidigare avtal om uppjusteringar.