Fortsatta badproblem i Palma

Badförbud Mallorca

Foto: Ultima Hora

Behovet att rusta upp reningsanläggningarna och förbättra vattenförsörjningen på Balearerna är uppenbart sedan många år.

Bristen på kapacitet och underhåll har plågat inte minst Palma, när skyfallen orsakat översvämningar och smutsvatten runnit ut i Palmabukten.

Som resulterat i stängda stränder för alla badsugna.

Krafttag med stora investeringar i reningsanläggningarna och bättre tillgång på rent vatten är utlovade. Tyvärr ser det ut att dröja innan en modernisering och utbyggnad är på plats.

Nya reningsanläggningar kräver investeringar på hundratals miljoner euro och är bara möjliga om spanska regeringen skjuter till pengar.

Och det gnisslar i samspelet mellan Madrid och lokalregeringen för Balearerna. Hela moderniseringen av reningssystemen och vattenförsörjningen är kostnadsberäknad till 360 miljoner euro.

En summa öarna inte klarar av på egen hand.

Så i januari i år träffades en muntlig överenskommelse mellan spanska regeringens miljöminister Hugo Morán och Balearernas dåvarande finansminister Catalina Cladera. De skulle dela kostnaden lika och sprida ut projekten under fem år.

I år skulle Madrid skjuta till de första 40 miljonerna euro. Men inga pengar har ännu synts till. Med motiveringen att det inte finns ett skriftligt avtal. Efter tio månader!

Så den uppgivna kommentaren är att nästa sommar kommer att vara lika problemfylld som årets.

Med översvämningar och stängda stränder.