Frysta löner

När regeringen presenterade sin budget för 2014 finns en liten optimistisk ton. Premiärminister Rajoy räknar med en positiv tillväxt av BNP nästa år med 0,7 %. Detta skulle ge en något lägre arbetslöshet, från dagens 27 % till 26 % . De offentligt anställda, som omfattar ca 2,5 miljoner personer, får frysta löner för fjärde året i rad. I praktiken har det inneburit en minskad köpkraft med 20 %. Pensionärerna kan heller inte räkna med någon justering av pensionen för prisökningar.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS