Gruvbrytning i Alaró

gruva Mallorca

Den diskreta gruvporten i Blattnicksele

Så är koncessionen för gruvbrytning i Alaró äntligen klar!

Efter sju år av mödosamma förhandlingar mellan Junta de Licencias de Minerales y Pesca och ett internationellt gruvkonsortium, där svenska Boliden haft en ledande roll.

Mödosamma därför att gruvan kommer att ligga i Tramuntanas södra del, strax norr om idylliska Alaró, som nu förvandlas till ett sjudande gruvcentrum.

Hela historien börjar redan 1962.

Den unge geologen Juan Carbón upptäckte en stark koncentration av den sällsynta metallen volfram vid en rutinmässig provtagning i Tramuntana. Han höll sin upptäckt för sig själv och utvidgade kartläggningen successivt. Och den skulle fortsatt vara en hemlighet om inte en kusin hittat noteringarna efter Carbóns död 2006.

De såldes för över en miljon euro till gruvkonsortiet.

Två stora miljöproblem måste lösas, Tramuntana är ju ett världsarv och särskilt gruvbrytning förknippas med stora ingrepp i naturen. En omöjlighet i Tramuntana.

Men Boliden kom med lösningen på miljöhindren.

Bolaget har utvecklat en brytningsteknik, som närmast kan jämföras med titthålskirurgi. Minimal miljöpåverkan således. Det blev koncessionens ledamöter övertygade om vid ett besök i Blattnicksele i Västerbotten.

Där finns världens första gruva som bryts med titthålsteknik. Delegationen hade svårt att upptäcka själva gruvporten!

Det andra problemet var malmtransporterna till Puerto de Andratx, som blir utskeppningshamn. En bred väg över Tramuntana eller en tunnel var omöjliga alternativ.

Boliden serverade även nu lösningen – en linbana med malmkorgar dras över världsarvet med en servicestation i Galilea.

En liten knorr är att under helgerna kommer du kunna åka i en malmkorg över ett svindlande vackert Tramuntana. En attraktion som fått turistminister Barceló på mycket gott humör.

Fritidsbåtarna i Puerto de Andratx får maka på sig för djupmuddringen av hamnen börjar redan i juni.

Gruvan öppnar våren 2022 och kommer att sysselsätta 389 personer.

Text: Uno Bromeo