Hårt tryck på Càritas

Caritas Mallorca

Càritas Mallorca är en religiös hjälporganisation som startade sin verksamhet 1961.

De stöder socialt trängda människor med mat, hygienprodukter och kläder. Càritas har under åren också gått in med pengar så att familjer utan inkomster kunnat bo kvar. Betalt förfallna amorteringar, räntor och kommunala avgifter.

Hjälpbehovet har i coronakrisens spår vuxit rejält.

Nu söker sig varje dag 1 300 personer på Mallorca till Càritas för ett mål mat eller någonstans att sova. En ökning med 550 personer på bara en månad.

De kommer från alla samhällsgrupper – fattiga pensionärer, barnfamiljer, ensamstående föräldrar och unga utan jobb. En heterogen grupp både vad gäller ålder och nationalitet.

Här finns de som livnärt sig på gatuförsäljning, att städa svart eller haft tillfälliga jobb inom jordbruket. Människor för vilka begrepp som social distansering kanske varit en realitet i årtionden.

Många av de som nu söker sig till Càritas kunde före coronasmittans utbrott hanka sig fram från dag till dag. Med ett stängt Mallorca försvann möjligheten att tjäna en slant till mat och en säng för natten.

Du kan hjälpa genom att skänka kläder. Càritas röda containrar finns på ett flertal platser i Palma. Du kan också sätta in en slant på deras bankkonton som finns i denna länk.