Helgöppet i december

På Mallorca är det den lokala regeringen som bestämmer när och var affärerna får ha öppet.

Generellt gäller att alla ska ha söndagsstängt.

I Palma har man ändrat lite på det sedan några år. De affärer som ligger i absoluta centrum får ha söndagsöppet. Med absoluta centrum menas idag gatorna Jaume III, Borne och Unión.

De större kedjorna utnyttjar den möjligheten medan småbutikerna fortsätter att ha stängt.

Köpcentrumen i Porto Pi och Fan Mallorca får inte ha söndags- eller helgöppet.

Under några helger gäller undantag så i år kommer Porto Pi och Fan Mallorca liksom El Corte Inglés på Avenidan att ha öppet 8, 23 och 30 december. Och stängt 6, 25 och 26 december.

El Corte Inglés på Avenida Jaume III har öppet alla dagar inklusive helgdagar, utom 25 december.