Hjälp till hemlösa

För att kunna få hjälp i någon form av Palma kommun behöver man vara skriven på en fysisk adress. Så är det i de flesta spanska städer.

Behöver någon hjälp med boende, mat eller liknande har det varit familjen, kyrkan eller en frivilligorganisation man har fått vända sig till.

Palma kommun har nu infört att man kan registrera sig utan fast adress och få tillgång till den sociala service som finns i kommunen.

Problemet kom upp till ytan genom att några boende klagade på att det var många hemlösa i området runt katedralen. När kommunen undersökte saken, visade det sig att de inte hade laglig rätt att hjälpa de behövande eftersom de inte var skrivna i Palma.

Totalt räknar kommunen med att cirka 300 personer är utan bostad.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS