Höga böter i coronatider

Fest Mallorca

foto: Ultima Hora

Det obligatoriska masktvånget kom för att öarnas regering oroade sig för nya stora smittspridningar av covid-19.

Veckorna innan beslutet har kantats av negativ information om att reglerna inte följdes, särskilt den om folksamlingar. Under två veckor hade 37 överträdelser skett bara i Palma.

Dessutom visade en undersökning att öarnas befolkning var bland de sämsta i Spanien på att bära mask. Drygt 22% uppgav att de aldrig hade använt munskydd.

Nu när det är obligatoriskt med munskydd så införs höga böter och fler kontroller. Minoriteten som inte följer covid-reglerna ska straffas ordentligt anser regeringen.

Böterna blir från 100 till 600 000 euro.

Mindre överträdelser – böter mellan 100 och 3 000 euro

Att inte bära obligatoriskt munskydd kostar 100 euro. Har en restaurang eller butik missat informationen om kapacitet och öppettider hamnar böterna i den här storleken. Andra fel företaget kan göra är att ha fler kunder än tillåtet. Om de är 15 eller färre blir det dessa böter.

Allvarliga överträdelser – böter mellan 3 001 och 60 000 euro

Här hamnar de som organiserar eller deltar i offentligt eller privat möte, party eller event som inte tar hänsyn till bestämmelserna om folksamlingar, mask eller social distans. Beloppen gäller även för de som gör upprepade mindre överträdelser eller har fler kunder än tillåtet (16 – 149 personer).

Mycket allvarliga överträdelser – böter mellan 60 001 och 600 000 euro

Hit räknas marknadsföring (!) av större event, parties eller möten. Dessutom hamnar böterna här för de som har överskridit gränserna för folksamlingar med fler än 150 personer. Och alla illegala större folksamlingar (svartklubbar, partybåtar och liknande).

Förutom böter kan myndigheterna stänga verksamheten för säsongen och upp till tre år. Det gäller oavsett ägarbyte.