Höjda minimilöner

Creative Commons CC0

Till skillnad från Sverige lagstiftar Spanien om minimilöner.

Och löneformen är populär i EU – tre av fyra medlemsländer tillämpar lönemodellen.

Lägstalön förra året i Spanien var 707,60 euro i månaden. Som utbetalas under 14 månader.

En höjning med 52,40 euro från 2016 eller med 8 procent. Den historiskt höga justeringen kom efter flera år med kritik mot blygsamma uppräkningar. Vissa år med bara några få euro eller ingen höjning alls.

Under 2015 gick till och med Europarådet ut med öppen kritik. De sa att den spanska minimilönen inte räckte till för en dräglig levnadsstandard. Lägstalönen var det året knappt 650 euro.

Drygt hälften av den tyska.

Nu skriver vi 2018 och spansk ekonomi har repat sig.

Därför gick premiärminister Rajoy ut strax före julafton med en julklapp – minimilönen höjs med fyra procent eller 28,30 euro under 2018 till 735,90.

För att sedan följas av ”väsentliga ökningar 2019 och 2020”.

Under år 2020 ska minimilönen sättas till 850 euro. Men det finns en hake – ekonomin måste växa med lägst 2,5 procent.

Över en halv miljon anställda berörs av den höjda lägstalönen.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS