Hotell sänker priset

Boutiquehotell Palma

Utbudet av rum på boutiquehotell i Palma har ökat snabbt.

Så snabbt att efterfrågan inte följt med. Många av hotellen har därför beslutat sänka priset under de kommande månaderna.

Idag finns cirka 25 boutiquehotell i Palma och fyra till är planerade för i år och i början av nästa år.

Prisnivån är hög, ett rum på de små eleganta hotellen kostar mellan 120 till 500 euro per natt. Intresset har funnits från en köpstark kundkrets, oftast från andra europeiska länder.

Ordförande Javier Vich i hotellägarnas organisation (ASHPAMA) menar att sänka priset är en nödvändig åtgärd för att lindra nedgången och behålla kompetent personal.

Det är första gången man använder sig av den här åtgärden.

Varje hotell gör sin egen bedömning hur mycket och under vilka perioder de ska sänka priset.