Husdjuren får bättre skydd

I över 10 år har ANDA (Asociación Nacional para la Defensa de los Animales) kämpat för att Spanien ska ansluta sig till EUs riktlinjer för skydd av husdjur. I höst har den spanska regeringen valt att bli det artonde landet i union som skriver under. Redan 1987 antogs riktlinjerna i Bryssel.

I fortsättningen blir det förbjudet att kupera hundarnas svansar, och ”skönhetsoperera” djurens öron, tänder och klor. Att låta djuren uppträda publikt får bara förekomma om deras hälsa inte äventyras. Barn under 16 år måste ha föräldrarnas samtycke innan de skaffar ett husdjur.

Riktlinjerna föreskriver också att herrelösa djur ska tas om hand så att onödig smärta och lidande undviks. Vidare ska man verka för utbildning av och information till personer som sysslar med avel.

text: John Öjhammar

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS