Hushållens ekonomi

Hur får de spanska hushållen sina inkomster?

Närmare hälften eller 47 procent av hushållen får sina inkomster från privat eller offentlig anställning. För en tredjedel av alla spanska hushåll är pensionen enda inkomstkällan. Drygt 10 procent är egna företagare och knappt 10 procent får olika former av sociala stöd.

I takt med att den spanska ekonomin repar sig, stiger också hushållens utgifter för mat och dryck – drygt 9 procent upp från 2014. Mer pengar spenderas också på kultur, underhållning och fritidsaktiviteter.

Mest konsumerar hushållen i Baskien (33 318 euro i snitt), Madrid ett par tusen euro mindre och Navarra i nivå med huvudstaden.

Som grupp klarar sig pensionärerna hyggligt – i snitt kan de ge ut på nästan lika mycket som andra i samhället eller 25 000 euro per hushåll och år.

Och de spanska hushållen ser positivt på sin ekonomiska framtid. Kanske inte så konstigt då allt fler får det bättre.

text: John Öjhammar

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS