Hyggligt PISA-resultat

Så var PISA-undersökningen för 2015 publicerad.

PISA står för Programme for International Student Assessment och är den sjätte sedan millenniumskiftet. De studerande har fått frågor inom naturvetenskap, matematik och läsförståelse.

Det senaste testet av elevers kunskaper omfattar 540 000 femtonåringar från 72 länder.

Resultaten möter ett mycket stort intresse, inte minst i Sverige. Som gläder sig åt att kurvorna pekar uppåt efter år av kraftiga fall.

För Spaniens del är elevernas kunskapsnivå mycket stabil, när man jämför med tidigare prov. Inom alla tre ämnesområden ligger eleverna nära snittet för OECD. Och skillnaderna från mätningen 2012 är marginella.

Ett utfall som förvånar, då skolan fått mindre pengar på grund av den ekonomiska krisen. En nedskärning med över 7 miljarder euro eller 13 procent de senaste sex åren.

Det finns en tydlig klyfta i kunskapsnivån mellan norra och södra Spanien.

I Kastilien och León har eleverna nästa 10 procent bättre provresultat än i Andalusien. Kastilien och León ligger faktiskt en bra bit över OECDs snitt i naturvetenskap.

För Balearernas del är resultaten något bättre än 2012, men fortfarande bland de sämre i landet.

Bäst i klassen – precis som tidigare – är Singapore. Dessutom i alla tre ämnesområdena. Finland är toppar i Norden.

text: John Öjhammar

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS