I krisens spår – ökade inkomstskillnader

Löntagarna med de lägsta inkomsterna i Spanien drabbades hårdast av den ekonomiska krisen. En kris som startade 2008 och som vi nu börjar se slutet av. Varje år såg de sin inkomst minska med 13 procent. Orsakad av otryggare anställningar, växande arbetslöshet, minskade sociala stöd och större löneskillnader mellan män och kvinnor. Till detta kan läggas skattehöjningar på lön och konsumtion, vilka urholkat levnadsstandarden ännu mer.

De bäst betalda drabbades ganska lindrigt – lönen krympte med 1,5 procent varje år. Det nedslående resultatet är att inkomst-skillnaderna i landet vuxit med 18 procent och är de största på 30 år. Uppskattningen är att 18 procent av befolkningen, främst ungdomar, lever under fattigdomsgränsen. Dubbelt mot snittet för OECD.

text: John Öjhammar

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS