Inbördeskrigets offer

Efter general Francos död, 1975, så blev Juan Carlos krönt till Spaniens kung. Den nyblivne kungen beslöt att utlysa en folkomröstning om ett demokratiskt valsystem. Ett val till parlamentet hölls 1977 för första gången sedan 1936. I samband med detta infördes amnesti för ansvariga från inbördeskriget och Francoregimen eftersom man ansåg att det var viktigt för att ena landet.

En kommission som FN har tillsatt visar att undanröjandet av oliktänkande som skedde under åren 1936-1975 varken har utretts eller straffats. Därför vill FN att Spanien häver sin amnesti från 1977 och ser till att ansvariga ställs inför rätta.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS