Inga böter till EU

Spanien har brutit mot EU:s regler om budgetunderskott sedan 2009.

Reglerna säger att utgifterna inte får överstiga inkomsterna med mer än 3%. Följer landet inte EU:s regler blir det ett straff i form av sanktioner.

Premiärminister Rajoy har hävdat att man har gjort allt som har varit möjligt under de svåra ekonomiska åren. Och att nu när ekonomin har vänt kommer Spanien att följa EU:s regler.

För tre veckor sedan fann EU-kommissionen att Spanien (och Portugal) inte följt reglerna och organisationen skulle besluta om straff. Enligt reglerna kan det bli böter på max 0,2% av BNP eller någon annan kännbar åtgärd, till exempel indragna bidrag.

Nu har EU-kommissionen beslutat att inte ge böter.

Det finns tre anledningar till beslutet.

Spanien har gjort stora ansträngningar och skrivit ner hur man ska få ner underskottet framöver. Dessutom tycker kommissionen att det inte är lämpligt att bötfälla nu, när ”folk tvivlar på EU”.

Det är högst troligt är att det blir andra påföljder, besked om detta kommer i höst.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS