Internationella kvinnodagen

Inom EU tjänar kvinnor 16% mindre än männen, en skillnad som minskat i de flesta länder sedan 2008 enligt Eurostat. I Spanien var lönegapet mellan män och kvinnor 19% och i Sverige 15% under 2013.

Sysselsättningsgraden visar andelen sysselsatta som har jobb utanför hemmet i förhållande till totala antalet människor i arbetsför ålder (15-74 år). Snittet inom EU är 74% för män och 63% för kvinnor. Av de svenska kvinnorna är 77% yrkesverksamma och för män är andelen 82%.  I Spanien är motsvarande siffra 54% resp 63% beroende bl a på hög arbetslöshet, brist på dagis etc.

En tredjedel (33%) av alla yrkesverksamma kvinnor inom EU är chefer, trots att de utgör 46% av de anställda. I Sverige är 36% chefer och i Spanien 31%.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS