Jämställdhet och löner

Internationella kvinnodagen Mallorca

Idag är det Internationella kvinnodagen.

Sedan 1975 en av FN:s högtidsdagar, men dagen föddes som en socialistisk kampdag redan 1910.

Då var kvinnans rösträtt i fokus. Numera vill man lyfta fram kvinnors framgångar ur ett bredare socialt, ekonomiskt, kulturellt och politiskt perspektiv.

Och inte minst uppmärksamma frågor kring jämställdheten mellan könen. Eller snarare ojämställdheten. Som exempelvis de stora löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

Att mycket arbete återstår för att sluta lönegapet visar en nyligen publicerad rapport från OECD.

2016 var männens medianlön (”mittersta lönen”) knappt 14 procent högre än kvinnornas. Men tittar vi på varje land blir skillnaderna dramatiska, även om vi stannar inom EU.

På ena ytterkanten hittar vi Estland där männen tjänar drygt 28 procent mer än kvinnorna. På den andra kanten tronar Rumänien och Luxemburg med bara ett par procents lönegap.

Spanien befinner sig i mittfältet med en skillnad i lön på 11,5 procent.

Mycket långsamt närmar sig medianlönerna varandra. Enligt OECD var löneskillnaden strax under 18 procent år 2000.

På 16 år har gapet mellan kvinnors och mäns löner bara minskat med fyra procentenheter.

Situationen på Balearerna är ett tydligt exempel hur långsamt det går.

Det klargör en undersökning från Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).  2017 var medianlönen för kvinnor 3 451 euro lägre än männens eller 17,3 procent. Sedan 2005 har gapet bara krympt med 892 euro.

Med den takten tar det hela 46 år att ta bort löneskillnaden!