Klimatlagen utmanas

Tidigare i år fick Balearerna en ny klimatlag. Den både utmanar och uppmärksammas inte bara i Spanien utan i hela EU.

Slutmålet för miljöarbetet är att öarna ska vara fria från fossila bränslen 2050. En radikal omställning som lagstiftarna preciserat i två kritiska årtal – 2025 och 2035.

Inga nya dieselmotorer får användas i något fordon efter år 2025. Och tio år senare (2035) är även nya bensindrivna motorer förbjudna.

Alla befintliga bilar, motorcyklar, truckar och lastbilar med bensin- eller dieselmotorer som är köpta före 2025 respektive 2035 år får användas till 2050. Efter det ska inga fordon som drivs med fossila bränslen användas på Balearerna.

Biluthyrarna är först ut att gå över till eldrift. Redan nästa år ska två procent av vagnparken vara eldriven för att successivt nå 100 procent 2035.

Så långt har lagstiftaren en relativt lätt uppgift. Men sedan? Det finns över en miljon fordon på Balearerna som drivs med bensin eller diesel. De flesta privatägda.

Och den här helt dominerande gruppen bara ökar sin förbrukning av fossila bränslen. När kassan så tillåter.

Sista högkonjunkturåret 2008, innan krisen slog till, konsumerade fordonsparken 657 tusen ton bensin och diesel. När ekonomin fick bottenkänning 2013 hade förbrukningen sjunkit ordentligt i fem år. Till 517 tusen ton eller med drygt 20 procent.

Efter 2013 blev tiderna bättre på Balearerna och folk gjorde två saker: Började köpa fler bilar och körde mer.

Idag finns fler bilar än för tio år sedan. Och konsumtionen var 654 tusen ton förra året trots att bilarna är bränslesnålare. Tillbaks på ruta ett.

Så på drygt 30 år ska alla dessa ton vara lika med noll. En utmaning som heter duga för klimatlagen.