Korta anställningar

Kort anställning Mallorca

Länge har Bryssel, men även internationella ekonomiska organisationer som OECD, kritiserat villkoren för de spanska löntagarna.

Man riktar inte in sig på lönenivåer eller växande skillnader mellan arbetare och företagsledningar. Nej, kritiken handlar om den höga andel av alla anställningar som är tillfälliga.

Kritikerna säger att få fasta jobb minskar företagens vilja att utbilda sin personal. Som i sin tur gör att man arbetar mindre effektivt.

Ansvariga i företagen kontrar med att det kostar mer att avskeda medarbetare med fast anställning.

I en ekonomi som den på Balearerna med turism som främsta inkomstkälla, är säsongsjobben särskilt vanliga. Och därmed de korta anställningskontrakten.

Den gångna sommaren – juni, juli och augusti – skrevs 156 000 anställningsavtal på öarna. Av dessa var hälften för en tid mindre än tre månader.

Och under årets första åtta månader tecknades 51 000 avtal som gällde kortare tid än en vecka!

Sommaren 2007 – sista året med högkonjunktur före kraschen – skrevs 120 000 kontrakt på Balearerna.

Hälften var även då på kortare tid än tre månader.