Kritik mot sjukvården

Sjukvården på Balearerna beskrivs i en rapport som bristfällig (deficiente).

Det kärva omdömet utdelas av La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Den ideella organisationen bildades 1981 med syftet att granska sjukvårdens kvalitet i Spanien. Som ett försvar för folkhälsan.

FADSP publicerar en rapport varje år om tillståndet inom den regionala sjukvården.

I rapporten redovisas hur mycket varje autonom region lägger ner på sjukvård per innevånare, antal sjukhussängar, hur många läkare och annan sjukhuspersonal som finns per innevånare.

Andra faktorer är hur patienterna upplever vården, kötider och hur mycket privat sjukvård som erbjuds.

Alla dessa kriterier bakas ihop till ett index som sträcker sig från siffran 26 till 106.

Bästa sjukvården finns i Navarra (83) följt av Aragonien och Baskien (82). En position de haft de senaste sju åren.

Sämsta sjukvården finns på Kanarieöarna (49) och Valencia (46). Betyget blir därefter – undermåliga (peores). En position de tyvärr haft sedan 2009.

Och rapporten understryker med skärpa att skillnaden mellan bäst och sämst är alltför stor. Vårdens kvalitet ska inte vara beroende av var du råkar bo.

Balearerna får indexsiffran 60, ungefär som tidigare.

Därmed hamnar den samlade bedömningen av regionens sjukvård långt ner och i gruppen med etiketten “bristfälliga” (deficientes). Nedskärningar i vårdens resurser sedan 2009 är orsaken.

text: John Öjhammar

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS