Kustnära städning

Varje sommar brukar Balearernas regering se till att havsbotten städas nära våra kuster.

Det gör man med små specialbyggda fartyg som far fram och tillbaka och ”fiskar upp” skräpet. Varje år tar ett trettiotal båtar upp drygt 60 ton.

Skräpet kommer från hela Medelhavet med kraftiga vindar och starka strömmar som gör att det hamnar nära oss. Det är mest plast, vars komponenter bryts ner mycket långsamt. Nedsmutsningen ligger därför kvar under lång tid, giftiga ämnen frigörs och skadar allt liv i havet.

Till nackdel för alla runt Medelhavet.

Förra året fick städningen göra uppehåll på grund av pandemin.

I år är den i gång igen.

Tack till Lars Treser för tips och foto