Kvinnor arbetar mer

Creative Commons CC0

Elisenda Rentería är forskare vid Center de Estudis Demogràfics i Barcelona. Hon har lett en grupp som tittat närmare på spanska kvinnors arbete i och utanför hemmet.

Studien täcker yrkesarbetande kvinnor i åldern 21 till 65 år.

I genomsnitt arbetar spanska kvinnor drygt en timme mer än männen varje dag. Då inräknas både sysslor i hemmet och avlönade arbeten.

Merarbetet ger ingen eller liten ekonomisk kompensation.

Allt fler spanska kvinnor förvärvsarbetar. De står för nästan 40 procent av alla varor och tjänster som produceras.

Samtidigt ansvarar de för 67 procent av arbetet med hem och barn. Uppgifter de tar ansvar för under hela livet. Männen däremot fasar ut sig från insatser i hemmet i femtioårsåldern.

Så Rentería och hennes kollegor efterlyser ett större ansvarstagande från männens sida för att få en jämnare fördelning av hemmaarbetet.

Graviditeter och huvudansvaret för hemmet beskär dessutom möjligheterna till karriär, bättre löneutveckling och högre pension.

Forskarna vill därför se en ordentlig utbyggnad av daghemsplatser och förlängd mammaledighet.

De håller här fram de skandinaviska länderna som ett föredöme.

One Response to “Kvinnor arbetar mer”

  1. Helena

    Ja det verkar bra om Kvinnor får mer hjälp av männen och myndigheterna. Kvinnor med barn borde få ett extra bidrag från staten och det gäller i alla länder.. mycket bra artickel

    Svara

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS