Låga miljöskatter

I Palma var priset häromdagen för en liter diesel tio procent lägre än för en liter 95-oktanig bensin.

I Sverige är prisskillnaden två procent. Så knappast överraskande säljs det femton procent mer dieseldrivna bilar i Spanien jämfört med övriga Europa.

Att diesel är billigare än bensin i Spanien får kritik av EU-kommissionen, som pekar på att diesel skadar miljön på grund av höga kvävedioxidutsläpp. Därför borde den beskattas hårdare.

Men kommissionens kritik är bredare än så – Spanien bör skynda på arbetet med grön skatteväxling. Alltså beskatta fossila bränslen hårdare. Och därmed vrida utvecklingen mot ökad användning av förnybar energi som sol- och vindkraft.

Situationen nu är att de dryga nitton miljarder euro som landet tog in på miljöskatter 2014 endast motsvarade 1,85 procent av BNP. Det är drygt 25 procent mindre än snittet för unionens 28 länder. Bara Litauen och Slovakien hade lägre andelar.

En långsam förändring är på gång. I år kommer miljöskatterna att höjas med 500 miljoner euro, en siffra som knappast gör att Spanien tar ett stort kliv upp i den europeiska miljörankingen.

Men ett litet steg är också ett steg.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS