Lägre fart i Santa Catalina

Vägskylt Mallorca

Joan Ferrer är den politiker i Palma stad som har trafikfrågorna på sitt bord. Han vill se mindre bilar på gatorna och en lugnare trafik.

”I Palma har bilen sedan länge prioriterats och därför är trafikläget sämre här än i många europeiska städer”, säger Ferrer i en intervju i slutet av februari.

För att komma till rätta med trafikhetsen införs successivt zoner med 30 kilometer som maxfart.

På tur står nu Santa Catalina som gör sällskap med Gamla stan, Son Sardina, Vivero, Rafal Vell och Rafal Nou. Redan i april ska 30-skyltarna vara på plats i den populära stadsdelen.

Ferrers plan är att strypa biltrafiken och göra det lättare och tryggare för cyklister och fotgängare.

När Santa Catalina är på plats väntar El Terreno, Son Armadans och Son Espanyolet.

Steg för steg blir 30 kilometer maxgränsen i Palma med undantag för huvudgatorna, som exempelvis avenyerna.