Lägstalöner i Spanien

Av EU:s 28 länder har 22 minimilöner bestämda i lag. Utanför gruppen står bland andra Sverige. I vårt land sätts istället ingångslöner efter förhandlingar mellan fack och arbetsgivare.

Lägsta ingångslönen i Sverige har de som jobbar på hotell, i restaurang eller butik. De får strax över 20 000 i månaden. Arbete på lager ger cirka 24 000.

De i lag spikade lägstalönerna i EU varierar mycket kraftigt – i topp ligger Luxemburg med cirka 2 000 euro i månaden och längs ned finns Bulgarien med 250.

Minimilönen i Spanien är i år 736 euro, som är drygt hälften av lönen i Tyskland.

Tittar vi bara på lönen som sådan kommer Spanien väl ut vid en jämförelse mellan de 22 länderna i EU. Hela 14 medlemmar har lägre minimilöner.

Bilden blir en helt annan om vi i stället jämför minimilönerna med ländernas medianlöner. Alltså ställer den lön som ligger i mitten på löneskalan i förhållande till lägsta tillåtna lön.

Då hamnar Spanien i botten.

För 736 euro i månaden är bara 37 procent av vad spanjorerna tjänar i snitt. Främst ligger Frankrike. Där svarar minimilönen mot 61 procent av medianlön.

Och den tidigare regeringen Rajoy har fått mycket kritik för flera år av blygsamma uppräkningar. Eller ingen uppräkning alls. Mellan åren 2011 och 2016 steg lägsta månadslönen med bara 14 euro (!).

Enligt de spanska facken lever mer än fem miljoner spanjorer med minimilön. Om en ny regering kommer att ändra på situationen återstår att se.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS