Långlivade spanska kvinnor

Världshälsoorganisationen WHO har i sin senaste rapport visat att spanska kvinnor beräknas leva längst i Europa, hela 85,5 år. Straxt därefter följer kvinnorna i Frankrike 85,4 år och Italien  85 år. Svenska kvinnor lever till de blir 84 år.  För spanska män gäller 79 år och för svenska 80 år.

Världshälsoorganisationen uppmanade folk att vara uppmärksam på alkoholbruk, fetma och tobakskonsumtion – de tre viktigaste faktorerna som påverkar livslängden.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS