Längsta järnvägen

Den klassiska sidenvägen sträckte sig från dåtidens huvudstad Xi´an i Kina till hamnstäderna i mellanöstern. Vägen var under medeltiden en mycket viktig handelsled mellan Kina och Europa. Inte minst för transport av kinesiskt siden, men även för guld och kryddor. Kameler svarade för det krävande transportjobbet.

Idag är den kinesiska staden Yiwu ett viktigt nav för grossisthandel med konsumentvaror till främst europeiska konsumenter. Kineserna har därför etablerat en tågförbindelse från Yiwu till Madrid – hela 10 tusen kilometer lång, världens längsta. Som jämförelse kan nämnas att klassiska Transsibiriska järnvägen mäter drygt 9 tusen kilometer.

Under färden fram till Madrid kommer varorna lastas om inte mindre än tre gånger beroende på variationer i spårvidd. Sex länder passeras och resan tar tre veckor. Den 18 november lämnade det första kinesiska godståget Yiwu.

Kineserna talar om ”Den nya sidenvägen”.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS