Löntagarna får lite

Balearernas ekonomi går bra.

Den regionala produktionen steg förra året med 1,2 miljarder euro till totalt 27,5 miljarder. Sedan krisåret 2012 har öarnas produktion av varor och tjänster ökat med närmare 2 miljarder euro. Det blir 1 800 euro per innevånare.

Men pengarna har inte hamnat hos löntagarna. Trots en ekonomisk tillväxt på 3 procent 2015 steg lönerna bara med 0,5 procent. Vinnare är företagen och inte minst hotellnäringen. Klokt nog har de valt att investera i sina anläggningar och höja standarden.

Att löntagarna inte får gehör för höjda löner är inte så konstigt.

För det första så ligger arbetslösheten fortfarande på en hög nivå. Drygt 100 000 saknar fortfarande ett jobb att gå till. Motsvarar 17 procents arbetslöshet. Flera sökande på varje ledigt arbete gynnar arbetsgivarna när löner ska förhandlas.

För det andra är anslutningen till facket mycket låg. I vart fall om vi jämför med Sverige. Under 20% av alla löntagare i Spanien är kollektivanslutna. I Sverige är motsvarande siffra 67 procent.

Och för det tredje är den svarta ekonomin stor. Då blir den faktiska lönenivån och dess förändring mycket svår att få grepp om.

text: John Öjhammar

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS