Lyckat langusterfiske!

På Mallorca är vi skaldjursälskare så lyckligt lottade att vi har två olika slags ”humrar” att välja bland, en utan klor och en annan med klor. Languster, Langosta roja, heter den utan klor och Bogavante den med. Något överraskande för de flesta svenskar har fångstsäsongen för Languster just avslutats. Det vi har fått lära oss sedan barnsben om skaldjur och bara månader med r i kan vi alltså glömma. Under april, maj, juni, juli och augusti pågår Langusterfisket på Mallorca, och i år blev det lyckat för fiskarna, som fick mer betalt än året innan.

Totalt fångades i år 12 824 kilo, vilket i och för sig var 800 kilo mindre än i fjol. Men totala inkomsterna för fiskarna blev 550 000 euro, en ökning med 20 000 euro jämfört med förra året. Sammanlagt 40 båtar var engagerade i fisket.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS