Mallorca och Brexit

Britterna röstar på torsdag (23/6) om Storbritannien ska stanna kvar i EU eller gå ur unionen.

Färska opinionssiffror pekar på ett jämnt resultat. Vi har tidigare belyst vad det kan innebära för britterna i Spanien.

Nu har Mallorcas handelskammare undersökt vad Brexit skulle betyda för öns näringsliv.

Ordförande José Luis Roses säger att troligen kommer pundet att försvagas gentemot euron med mellan 12 till 20 procent. Det för med sig att britterna får mindre för pundet när de kommer till Mallorca. Och för de med lägst inkomst blir det svårt att resa överhuvudtaget. Mallorca drabbas hårt eftersom britterna är den nästa största gruppen av turister, efter tyskarna.

Till det kommer exporten från Mallorca främst av mat, olja, vin, och skor. Roses räknar med att 200 företag drabbas av ytterligare administrativa kostnader i form av tullar, varorna blir dyrare och försäljningen minskar.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS