Mallorcas kungar – Jaime III

Mallorcas kungar

Brorsonen Jaime blev som sagt kung 1324 vid 9 års ålder. Hans fostran och ansvar sköttes av en förmyndarregering.

Den bortgångne kungen Sancho I hade lämnat efter sig ett rike med stora skulder, framför allt till fienden/släkten kungen av Aragonien.

Kungen av Aragonien såg nu sin chans att få makt över ön och regionerna på fastlandet som ingick i kungariket Mallorca. Han krävde återbetalning av skulden direkt. Regeringen på Mallorca lyckades skrapa ihop hela beloppet och löste skulden år 1325. Riket räddades men finanserna blev ödelagda.

För att överleva som rike tvingades Mallorca alliera sig med Aragonien. Bland annat måste Mallorca delta i ett krig som Kung Alfonso IV startade mot Genua 1329 och som pågick i 7 år.

Mallorcas kungar

bild: Wiki Commons

Genua var en viktig marknad för handelsmännen på Mallorca och den ekonomiska situationen blev sämre. Jaime III försökte förbättra finanserna genom att driva in nya skatter från ett redan hårt drabbat folk. Köpmännen i Aragonien var nöjda, Mallorca var försvagat och konkurrensen mindre.

Den nya kungen av Aragonien Peter IV ville utöka sitt rike till Grekland och då låg kungariket Mallorca i vägen.

I maj 1343 invaderade Peter IV öarna, vilket gick fort. Redan året därpå 1344 förklarade Peter IV att hädanefter skulle aldrig Balearerna skiljas från fastlandet.

Året efter erövrade han Roussillion och Cerdadagne. Jaime III hade förlorat nästan hela sitt rike, han hade bara Montpellier kvar. Det sålde han straxt därpå till franske kungen.

Nu satsade han allt på att återvända till Mallorca för att försöka återvinna riket. Öarna var försvagade av krig, uppror och pest. Jaime III misslyckades och dog i slaget vid Llucmajor 25 oktober 1349.

Då upphörde kungariket Mallorca som hade varat i 118 år (1231-1349)

Mallorcas kungar

bild: Aragonien under Peter IV sista år. Wiki Commons

Minnen från Jaime III: Varje år den 25 oktober hedrar man minnet av kungen i Llucmajor.

Källa: Kungariket Mallorca av Dick Harrison, Wikipedia