Marknaden för hyrbilar

Biluthyrning Mallorca

bild: Zoolue.com

På Balearerna finns ungefär 90 000 bilar för uthyrning enligt Aevab (biluthyrarnas branschorganisation).

I år gick marknaden upp vid påsk, helt enligt prognos. Medan maj och juni blev lägre än beräknat.  I juli var 75 – 80% av alla bilar uthyrda.

Kunderna hyr i genomsnitt fyra dagar. Priset är 35 euro om dagen i snitt, vilket är något lägre än tidigare beroende på konkurrensen.

Ordförande i Aevab, Ramón Reus, tycker att denna säsong inte är som tidigare.

Uthyrarna satsar mer på kvalitet än kvantitet. Han anser att det är så man ska möta konkurrensen.

Han tycker också att branschen skadas av företag som hyr ut för mindre än 5 euro om dagen. De följer inte gällande regler för uthyrningen som tagits fram av den spanska konsumentmyndigheten AECONSAN tillsammans med EU. Myndigheten gör löpande kontroller.

På konsument Europas hemsida kan du läsa vad som gäller vid biluthyrning och vad du ska se upp med.