Mer energi från solen

Sol Mallorca

Äntligen tar satsningar på solenergi fart på Balearerna.

Med 300 soldagar om året är det hög tid. För om 32 år ska kolkraft, olja, bensin och naturgas vara skrotade här som energikällor. Sedan gäller bara förnybart.

Som solen.

Idag täcker förnybara källor bara tre procent av öarnas behov av energi. För att stimulera till satsningar på solcellsparker lockar nu regionregeringen med bidrag. 40 miljoner euro. Pengar som kommer från statskassan i Madrid.

Lockbetet är riktat mot privata företag. Bidragen kommer att täcka ungefär 20 till 30 procent av kostnaderna för solcellsparkerna.

Ansvarig minister för energifrågor, Marc Pons, ser stödet som avgörande för att gå från tre procent förnybar energi till tio procent 2022.

Parkerna blir små med en effekt på mellan 15 och 30 megawatt.

För att ge ett perspektiv – världens största park med solceller finns i Kina (Tengger Solar Park). Den producerar lika mycket effekt som reaktor 3 i Oskarshamn. 1500 megawatt.

Företagen som satsar på solcellsparker applåderar beslutet om bidrag. De tror att mer energi från solen kommer att kunna sänka elräkningarna för hushållen.

Osvuret är nog bäst. Energimarknaden i Spanien domineras av några få företag. Och de kommer att kontrollera minst 90 procent av elförsörjningen även efter 2022.