Mera i plånboken

Regeringen i Madrid vill satsa sig ur den ekonomiska kris som återstår. Nu är det slut på neddragningar enligt premiärminister Mariano Rajoy.

Skatterna sänks med 33 miljarder. Bolagsskatten sänks från 30 till 25%. Inkomstskatterna sänks med i genomsnitt 12,5% och mest för de med lägsta inkomsterna. Allt syftar till att öka hushållens disponibla inkomst, öka efterfrågan och därmed minska arbetslösheten. En tvekan finns dock om Spanien ska klara att minska sitt budgetunderskott till 3% av BNP under 2016. Innan regeringens utlovade skattesänkningar förväntas budgetunderskottet uppgå till 5,6% under 2014.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS