Mest könsrelaterat våld

Vald mot kvinnor

Under andra kvartalet 2021 har antalet anmälningar om könsrelaterat våld på Balearerna ökat markant jämfört med samma kvartal 2020, som också var ett pandemiår.

Under kvartalet har 1 574 anmälningar gjorts, en ökning med 14,8%. Antal offer var 1 510, en ökning med 12,1%.

På Balearerna är antal offer 25,7 per 10 000 kvinnor.

Det finns fler offer på öarna än i någon annan region i Spanien. Landet som helhet hade 16,6 offer/10 000 kvinnor.

Enligt FN är våld mot kvinnor: ”varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet”.

Anmäl, anmäl och anmäl!