Miljölag på villovägar

I slutet av 1980-talet fick Spanien en lag som skulle skydda landets kustområden. Lagen skulle hindra överexploatering av vattennära mark. Så var det tänkt, men verkligheten blev en annan.

Det byggdes strandnära ändå. Kritikerna såg lagen som ett misslyckande, då den lokalt tillämpades mycket godtyckligt och bjöd in till korruption. Som senare avslöjades.

2013 beslöt Partido Popular att revidera lagen. Nu skulle de som byggt i strid med lagens anda få ett sent godkännande av  sina överträdelser. ”Hotellen måste få moderniseras och privatbostäder kunna hyras ut i framtiden” var ansvarig ministers motiv. Definitionen av ”strandnära” flyttades i den reviderade lagtexten från 100 meter till 20.

PSOE protesterade mot lagändringen. Nu har Spaniens konstitutionsdomstol  gett regeringen rätt att ändra lagen.

The World Wildlife Fund tycker att Spanien struntar i strandskydd och hotade ekosystem.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS