Miljöskydd för palmabukten

Foto: Alberto Romeoalbertoromeo. Wikipedia.

Nu tar Balearernas hamnmyndighet, Autoridad Portuaria de Balears (APB), aktiva steg för att bättre skydda vattenmiljön i palmabukten.

Det gör man genom att lämna sitt fulla stöd till en skärpt vattenlag, som syftar till att skydda det känsliga ekosystemet i bukten.

Särskilt hotad är sjögräsarten Posidonia oceania som växer här. Posidonia är unik för Medelhavet.

Palmabukten är redan nu satt under starkt tryck på grund av eftersatt underhåll av reningsanläggningar. Orenat spillvatten kommer ut i bukten och badstränder tvingas tidvis att stänga.

I fortsättningen gäller strikta regler för var fritidsbåtar och kommersiella fartyg får röra sig och ankra i bukten.

Bötesbeloppen för brott mot den nya sjölagen är höga. Minst sagt.

Skepparen som kastar sitt ankare i ett område med Posidonia oceania kan få böta upp till 30 000 euro. För att minimera risken att så sker, finns godkända zoner i bukten för både ankring och transport av farligt gods.

Ännu häftigare böter kan drabba främst rederierna. Kasta ankare inne i hamnen eller inseglingsleden med farligt gods i lasten kan kosta 180 000 euro.

APB samarbetar också med andra hamnar i Europa som är populära mål för kryssningsfartygen. De har bildat en arbetsgrupp för att ta fram riktlinjer för en framtida hållbar båtturism som väger in både miljö och ekonomi