Miljövänliga tåg

I närmare 150 år har järnvägen funnits på Mallorca.

Efter snabb utbyggnad under 1800-talets senare hälft minskade dess betydelse under en stor del av 1900-talet. För att runt millennium-skiftet göra en långsam comeback.

Som mest fanns 300 kilometer järnvägsspår, idag är 128 kilometer kvar och i bruk. Till loken används idag el eller diesel.

Järnvägstrafiken drivs sedan 1994 av SFM (Serveis Feroviaris de Mallorca) som sorterar under Balearernas regering.

Den populära järnvägslinjen Palma-Soller är privatägd.

Delar av järnvägsnätet är redan elektrifierat och nu projekteras för resterande. Arbetet beräknas vara avslutat i början av 2018 och kosta drygt 47 miljoner euro. Hälften av pengarna kommer från EU:s regionala utvecklingsfond.

Övergången från dieseldrivna tåg till eldrift innebär mindre utsläpp av koldioxid, drygt 600 ton varje år, och lägre kostnader för driften – närmare 650 tusen euro.

Till miljövinsterna kan också läggas tystare och bekvämare resor. Även restiden blir kortare.

text: John Öjhammar

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS