Miljövänligare bussar

I Palma sköter det kommunala bussbolaget EMT trafiken. Bussnätet är finmaskigt med 31 linjer och 177 bussar som svarar för transporterna.

Runt 40 miljoner resenärer löser biljett varje år.

Över hälften av bussarna är äldre än 15 år och behöver bytas ut. Dessutom drivs de med diesel som blir alltmer ifrågasatt ur miljösynpunkt.

EMT har nu beslutat att byta ut 95 bussar, mot nya som drivs med naturgas.

Vinsten för miljön är stor.

Naturgasen släpper ut mindre koldioxid än bensin och dieselolja. Betyder mellan 30 till 40 % minskad nedsmutsning av luften.

Inköpen av nästan 100 bussar kostar 30 miljoner euro. Så EMT gick till Europeiska Investeringsbanken (EIB) och bad om ett lån.

EIB och EMT enades om ett upplägg som garanterar finansieringen av dessa 95 bussar och kommande byte av resterande bussar.  Inköp som är planerade att göras de närmaste 7 åren.

Banken lägger in 30 miljoner euro och EMT lika mycket.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS