Mindre pengar till vägar

När ett land drabbas av lågkonjunktur blir det fort ebb i den offentliga kassakistan. Och då kommer investeringar som vägar, forskning, kultur och försvar ofta i kläm. I det längsta försöker de styrande undvika att skära i sina utgifter för utbildning och social trygghet.

Spanien är inget undantag.

År 2009 investerade staten 55 miljarder euro för att sedan minska sina utgifter successivt under krisen ner till drygt 21 miljarder 2016. En nedskärning med 60 procent! Bara förra året skar man bort fem miljarder euro.

Inte ens hälsovården har sluppit undan.

För att utveckla en ekonomi är vägnätet en viktig komponent. Och när Spanien blev medlem av EU 1986 och fick finansiellt stöd, så användes mycket av pengarna till att modernisera landets infrastruktur.

Idag är satsningarna nere på 1980 års nivå. Kritiken låter inte vänta på sig – senast ut var Davos Economic Forum som varnade för vägnätets förfall. En ekonomisk tungviktare sade sitt.

Kritiken till trots, i regeringens budget för i år satsas två procent på offentliga investeringar. Det är ungefär lika mycket som i fjol. Alltså runt 21 – 22 miljarder euro.

Det räcker, tycker ansvarige minister Iñigo de la Serna.

 

 

 

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS